Рекламация и връщане

• Отговаряме на всички законови изисквания за електронна търговия.

Нашата цел е да Ви предоставим качествени продукти при спазване на всички законови изисквания и грижа за Вас като наш клиент и потребител.

Рекламация
Имате право на рекламация за всяко несъответствие на продуктите спрямо предоставената Ви от нас информация или постигнатите договорености, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението откриете несъответствия.

При предявяване на рекламация на продукт имате право да претендирате за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 ЗЗП.

Рекламацията можете да предявите пред нас като търговец, като я подадете устно или писмено. При предявяване на рекламация посочете предмета на рекламацията, предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. Задължително приложете и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура, други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламация на потребителска стока можете да предявите до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката на стоката или за постигане на споразумение за решаване на спора.

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в обекта, откъдето сте закупили продукта, на адреса на управление на нашето търговско дружество. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Вас като потребител.

Стокова наличност
Ако поради временна липса на наличност на заявените от Вас артикули се окаже, че не сме в състояние веднага да удовлетворим Вашите потребности, незабавно ще се свържем с Вас на предоставените от Вас координати.

Ще Ви предложим алтернативни възможности:
• друго количество от продуктите (в зависимост от наличността)
• други продукти от същата серия (в зависимост от типа продукти)
• други решения за Вас (в зависимост от Вашите конкретни потребности)

Отказ
На всеки един етап от оформянето и потвърждаването на поръчката Вие имате право да се откажете от направената поръчка. Когато поръчката вече е активирана няма как да бъде прекратена! Всяка поръчка се счита за активирана на следващия работен ден след заявката. В случай, че настъпи каквато и да било промяна по отношение на съдържанието, стойността, условията и сроковете за доставка на направена поръчка, ще Ви информираме чрез телефонен разговор или писмо и поръчката няма да бъде изпратена, ако не получим личното Ви съгласие с променените условия.

При всяка поръчка, която вече е доставена на Вашия адрес и направите отказ по горе упоменатите условия, заплащате транспортните разходи.
Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 52, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите имате правото да се откажете от закупения от Вас продукт без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина за отказа. Това право можете да упражните в разстояние на 7 работни дни считано от датата, на която сте получили съответния продукт и при условие, че съхраните получения продукт, неговото качество и безопасност през този срок. Съхранението на продукт включва запазване и неунищожаване на оригиналните опаковки на продуктите, неизползване на козметични продукти, непремахване на етикети от всякакъв вид върху продуктите или скачени с продуктите, неконсумиране на продукти, предназначени за консумиране, и други подобни действия или неизвършване на действия. При отказ и връщане на продукти ние ще Ви възстановим пълния размер на заплатените от Вас суми за стойността на продуктите (цената с ДДС, която сте заплатили за тях) . Транспортните разходи за връщането на продуктите са за Ваша сметка.

Подробна информация за данните на търговско дружество можете да намерите в Общите условия за ползване на сайта.

За да се свържете с нас, можете да използвате форматза контакти или да ни пишете на адрес:
„Голд-Сл” Е ООД, Сливен 8800, ж.к.’Даме Груев” 17-г- 11;
За директна връзка: 0888887055

Моля, продължете пазаруването.